Вітаю Вас, Гість
Сьогодні 13.07.2020
ЛЕЛЮХІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І - ІІ СТУПЕНІВ

ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НОВОСАНЖАРСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                        

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Виховна робота


Система виховної роботи

в Лелюхівській загальноосвітній школі І – ІІ ступенів

 

Становлення української державності, інтерпраця у європейське і світове співтовариство, відмова від тоталітарних методів управління державою і побудова громадянського суспільства передбачають орієнтацію на людину, яка здатна працювати на процес державотворення, на становлення народу України як політичної нації. Стрижнем цієї системи виховання в Україні є національна ідея, спрямована на вироблення життєвої позиції людини, становлення її як особистості, як громадянина своєї держави. Тому головною метою, над виконанням якої працює колектив Лелюхівської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів є виховати громадянина як члена правового суспільства, демократичної держави, особи, що відчуває й цінує ідеали, свободи й рівності, усвідомлює вартість людської гідності, здатна сама визначити пріоритети власного життя, прагне встановлення справедливої і стабільної політичної системи й готова підтримувати її існування.

 

Виховна робота школи організована у відповідності з вимогами "Закону про освіту", державних концепцій національного виховання, громадянського виховання, патріотичного виховання, сімейного виховання, превентивного виховання; спрямована на виконання цільових програм "Діти України", "Обдарованість", "Здоров'я", "Молодь Полтавщини", Національної програми патріотичного виховання, програми "Виховання". При організації роботи адміністрація керується розпорядчими документами районного відділу освіти. Розроблено шкільну програму "Виховання" до 2011 року.

 

При організації виховної роботи в Лелюхівській школі ми керувалися принципами:

 

·         педагогічної доцільності та цілеспрямованості;

·         цілісності та системності;

·         природовідповідності;

·         опори у вихованні на дитячий колектив;

·         забезпечення активної позиції учнів та їхніх представницьких органів у житті та колективній діяльності;

·         зв'язку виховання з життям;

·         єдності поваги й довіри до особистості та вимогливості до неї;

·         єдності прав, свободи вибору та відповідальності особистості;

·         єдності зусиль школи, сім'ї, позашкільних закладів, громадськості в процесі виховання.

 

В сучасних умовах колектив Лелюхівської ЗОШ підійшов до розуміння того, що лише особистісно-орієнтоване виховання дітей може задовольнити вимоги суспільства. Тому метою виховання є розвиток особистості з високою національною і громадянською свідомістю через систему особистісно-орієнтованої освіти; реалізація концепції збереження фізичного й психічного здоров'я дітей в умовах здійснення навчально-виховного процесу; формування в дітей розуміння особистої ролі в розвитку суспільства через систему учнівського самоврядування. Для досягнення поставленої мети ми спираємось на загальнолюдські цінності, такі як людина, сім'я, Батьківщина, праця, земля, творчість. Кінцевим результатом виховання є формування цілісної особистості, яка має активну творчу й соціальну позицію, високі моральні якості, які постійно вдосконалює, уміє керувати своїм здоров'ям, прагне до знань і має певний достатній життєвий досвід, тобто готова до суспільного життя.

 

У виховній роботі використовуємо різноманітні прийоми, методи, заходи виховання.

 

Методи виховання:

·         перспектива;

·         заохочення і покарання;

·         громадська думка;

·         рефлексія.

 

Засоби виховання:

·         праця;

·         навчання;

·         спілкування;

·         слово;

·         мистецтво;

·         спорт;

·         гра;

·         елементи соціального середовища;

·         робота в шкільному учнівському самоврядуванні;

·         шкільний музей.

 

Прийоми виховання:

·         довіра,

·         прохання,

·         нагорода,

·         методики колективної і групової діяльності.

 

Щоб досягти цього результату ми будуємо виховну роботу за такими напрямками:

 

Ø      Громадсько-патріотичне виховання.

 

Ø      Національно-патріотичне виховання.

 

Ø      Морально-етичне виховання.

 

Ø      Художньо-естетичне виховання.

 

Ø      Фізичне вдосконалення і виховання потреби здорового способу життя.

 

Ø      Розвиток самоврядування.

 

Ø      Екологічне виховання.

 

Ø      Правове виховання.

 

Ø      Робота з сім'єю та сімейне виховання.

 

Ø      Економічне й професійне виховання.

 

Вся виховна робота школи чітко спланована й систематизована.

 

Громадянське виховання

 

Громадянська освіта в Лелюхівській школі здійснюється комплексно через навчальний процес, позакласну роботу, а також роботу органів учнівського самоврядування і носить послідовний характер, тобто громадянська освіта починається з початкової школи, продовжується в середній, і вже в старшій школі ми намагаємося досягти усвідомлення кожним учнем своєї громадянськості, приналежності до суспільного життя в Україні.

 

Традиційно громадянська освіта здійснюється на уроках історії, правознавства, української мови та літератури, географії.

 

Важливе місце у громадянському вихованні учнів займає позакласна робота. Громадянські якості формуються в процесі безпосередньої участі дітей у виховних заходах, які носять різноманітний характер: це бесіди, диспути, зустрічі, тематичні конференції, участь у пошуково-дослідницькій роботі, екскурсії та інше.

 

Отже, виходячи із вищесказаного, можна сміливо стверджувати, що Лелюхівська школа є одним із центрів громадянського виховання учнів, успішно працює над виконанням найважливішого завдання сучасної школи - виховання свідомого й активного громадянина України.

 

Національно-патріотичне виховання

 

Національно-патріотичне виховання в Лелюхівській школі має системний характер і займає значне місце. Школа поглиблено навчає дітей українській мові та літературі, тому традиції українського народу, його звичаї, культура в нашій школі не лише теоретично вивчаються, а й практично втілюються.

 

Так, у всіх класах є обов'язковими виховні години, на яких вивчаються символи, обереги України, основні закони нашої держави. Ось їхня тематика: "Свою Україну любіть", "Моя Україна - червона калина", "Політична культура молодої людини", "Прапор, герб - ознаки держави", "Я - громадянин України", диспути "Чи задоволений я рівнем громадянськості" та ін.

 

Цікавими є інноваційні форми виховної роботи, які ми намагаємося впроваджувати. Традиційною стала щорічна посвята першокласників у барвінчата, що дає змогу молодшим школярам відчути свою приналежність до великого українського народу.

 

Особливо велику роботу проводить шкільний музей народознавства та історії школи. Він є діючим центром національного виховання учнів. Тут зібрано багато матеріалів, які використовуються під час проведення виховних заходів у класах.

 

Морально-етичне виховання

 

Культура поведінки - одна із необхідних рис сучасної людини. Морально-етичне виховання в школі здійснюється в процесі безпосередньої участі учнів у виховних заходах, як класних, так і позакласних, шкільних.

 

Практикуємо проведення Тижнів етики, Тижнів моралі, виставки плакатів "Умій себе поводити", "Ми і мораль" та ін. У школі впроваджується досвід "Виховання культури поведінки учня як невід'ємної складової розвитку особистості дитини, її світоглядної позиції на основі прилучення до національно-культурних надбань українського народу"

 

Художньо-естетичне виховання

 

Художньо-естетичне виховання здійснюється через проведення виховних заходів, що сприяють розвитку смаків, художніх уподобань дітей. Вони названі вище у схемі "Шляхи реалізації виховних завдань". Крім того, у школі працюють гуртки художньо-естетичного спрямування.

 

Фізичне виховання та оздоровлення учнів

 

Фізичне вдосконалення й виховання потреби здорового способу життя - один із пріоритетних напрямків діяльності Лелюхівської школи. У школі практикується обов'язкове проведення фізкультпауз, оздоровчих годин, проводяться спортивні свята, ігри, змагання. Щороку школа займає призові місця в районній спартакіаді школярів.

 

Розвиток учнівського самоврядування

 

Дитина тільки тоді здобуде соціальний досвід, тільки тоді осягне ази громадянськості, коли сама візьме активну участь у вирішенні важливих питань. Тобто, органи учнівського самоврядування - одна із дієвих шкіл громадянського виховання


Учнівське дитяче об’єднання Лелюхівської школи – це „Веселкова республіка”, до складу якої входять піонерська організація і групи-супутники – країна Барвінкова.

Піонерська організація школи створена в 1991 році. Вона входить до складу  спілки піонерських організацій України і працює за програмою піонерських організацій „Я, родина, Батьківщина”.

 

В 2010-2011 навчальному році піонерська організація Лелюхівської школи нараховує 45 членів. Це учні 5 – 9 класів, які складають 5 піонерських груп.


Кожна піонерська група працює за напрямком, який сама обрала.


Групи-супутники піонерських загонів – це країна Барвінкова, яку складають учні 1 – 4 класів (41 член).


Загальне керівництво піонерською організацією школи здійснює рада дружини, до складу якої входять 11 учнів із числа голів рад загонів та їх заступників.

Голова ради дружини – Волович Валерія.

Члени ради дружини відповідають за певні ділянки роботи в школі та поза її межами.

Всі відповідальні за певну ділянку роботи мають знаки приорітету. За виконану роботу кожен із них звітує щотижня на стартовій лінійці перед всією піонерською дружиною.

 

Одним з органів учнівського самоврядування в Лелюхівськїй школі є піонерський актив, до складу якого входять 15 учнів: члени ради дружини піонерської організації та кращі учні 5 – 9 класів.

 

Піонерський актив щомісяця проводить навчання за планом, затвердженим радою дружини. В свою чергу актив школи проводить навчання з піонерськими групами, де розглядаються важливі питання роботи такі, наприклад, як оформлення і ведення документації, планування роботи піонерського загону, методика проведення  збору загону, робота з молодшими школярами, рада загону – організатор справ на допомогу в навчанні, права і обов’язки члена спілки піонерських організацій України, організація роботи і відпочинку піонерів, зона піонерської дії і т.д.

 

Під керівництвом ради дружини за участю піонерського активу по загонах проводяться збори:

Ø      „Кожному справа по душі” (про розподіл доручень)

Ø      „Культура поведінки”

Ø      „Слава тобі, ветеране!”

Ø      „Будь бережливим”

Ø      „Хто твій друг?”

Ø      „Навчання і труд – поруч ідуть”

Ø      „Символи України” і т.п.

 

Превентивне виховання

 

Система правового виховання в Лелюхівській загальноосвітній школі базується на правових актах і документах, таких як Конституція України, Конвенція про права дитини, Декларація прав дитини, Кодекс про шлюб та сім'ю, Закон України "Про охорону дитинства", Указ Президента України "Про Національну програму правової освіти населення" та ін., і включає правоосвітню роботу та роботу по попередженню правопорушень. Правоосвітня робота здійснюється під час уроків та в позаурочний час і охоплює як учнів, так і їхніх батьків, а також учителів..

Правова освіта серед батьків здійснюється через роботу класних, загальношкільного батьківського комітетів та постійно діючого правового лекторію для батьків.

Другою важливою складовою частиною шкільної системи правового виховання є робота по попередженню правопорушень. Вона здійснюється через роботу батьківських комітетів, а також через координаційну роботу школи та місцевих служб і кримінальної міліції у справах неповнолітніх.

Правове виховання учнів, а особливо батьків, неможливе без тісної координації дій школи, районної служби у справах неповнолітніх, сім'ї й молоді та кримінальної міліції у справах неповнолітніх.

 

Система правового виховання, що створена в школі, багатогранна й дійова. Тому протягом останнього року знизилась кількість правопорушень, здійснених нашими учнями, а також зменшилась кількість учнів, схильних до правопорушень.

 

На обліку в кримінальній міліції у справах неповнолітніх немає жодного учня нашої школи, на внутрішкільний облік також нікого не поставлено.

 

Екологічне виховання

 

Екологічне виховання учнів - необхідна умова виховання громадян України. У школі постійно проводяться заходи, що сприяють вихованню бережливого ставлення до довкілля. Діють загони зелених і голубих патрулів, створена екологічна агітбригада "Оберіг". Проведено акції "Школа - наш дім", "Посади дерево", "Сільський парк", «Зимуючі птахи»,суботники чистоти й благоустрою. Вже протягом декількох років ми беремо участь у Всеукраїнських експедиціях "Парки - легені міст і сіл Полтавщини", «Ліси для нащадків», «До чистих джерел». Розроблений маршрут екологічної стежки. Екологічна агітбригада «Оберіг» є неодноразовим переможцем районного та лауреатом обласного конкурсу-огляду екологічних агітбригад


Родинно-сімейне виховання

 

Робота з сім'єю та сімейне виховання здійснюється через діяльність шкільної ради, загально шкільного батьківського комітету, батьківського університету. Батьки є учасниками всіх шкільних свят, позакласних заходів. Проведено анкетування "Чи гарний я батько", "Чи гарна я мати".

 

Система контролю за виховним процесом:

v     Відділ освіти райдержадміністрації

v     Рада школи

v     Директор школи

v     Заступник директора з навчально-виховної роботи

v     Педагог-організатор

v     Класні керівники

v     Загальношкільний батьківський комітет

 

Контроль за станом виховної позакласної роботи здійснюється через засідання педагогічних рад, вивчення стану роботи з певного питання, виставку педтехнологій, а також через систематичне відвідування позакласних заходів.

 

Підвищення професійної майстерності класних керівників

Підвищення професійної майстерності класних керівників здійснюється через:

·         участь у роботі районного методичного об'єднання класних керівників;

·         участь у роботі шкільного методоб'єднання класних керівників, динамічної групи;

·         участь у семінарі класних керівників;

·         самоосвіту;

·         участь у конкурсах "Класний керівник року"

 

Отже, виховна робота в Лелюхівській загальноосвітній школі І – ІІ ступенів носить системний характер і забезпечує виховання молодого покоління, здатного задовольняти вимоги сучасного суспільства.Форма входу

Пошук
Календар
«  Липень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031